Stjórn

Stjórn Farskólans - miðstöðvar símenntunar á Norðurlandi vestra er kosin á aðalfundi samkvæmt skipulagsskrá. Fimm menn sitja í stjórn. Einn stjórnarmaður og einn til vara frá eftirtöldum aðilum: Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra, Hólaskóla-háskólanum á Hólum, fyrirtækjum/stofnunum, stéttarfélögum og sveitarfélögum sem aðild eiga að skólanum.

Stjórn Farskólans (aðalmenn)2017 - 2019 skipa:

Guðmundur Finnbogason frá Samstöðu, fyrir hönd stéttarfélaga.

Halldór Ólafsson, Skagaströnd, fyrir hönd sveitarfélaga.

Guðrún Sighvatsdóttir, frá FISK Sefood hf.,  fyrir hönd fyrirtækja/stofnana.

Ingileif Oddsdóttir, fyrir hönd Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra.

Erla Björk Örnólfsdóttir, fyrir hönd Hólaskóla - háskólans á Hólum.