Skagafjörður - Jafnréttismál í stjórnun, stefnumótun og opinberri stjórnsýslu á sveitarstjórnarstiginu

Námskeiðið er aðeins fyrir starfsfólk Sveitarfélagsins Skagafjarðar og er hluti af fræðsluáætlun sveitarfélagsins

Viðfangsefni:
Á námskeiði Jafnréttisstofu verður fjallað um skyldur sveitarfélaga í jafnréttismálum með áherslu á stjórnun, stefnumótun og þjónustu á hinum ýmsu sviðum. Einnig verður farið yfir stöðu jafnréttismála á sveitarstjórnarstiginu, jafnréttislöggjöfina og áhrif kynjaðra staðalmynda á framgang og stöðu jafnréttismála.
Samkvæmt lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 ber öllum fyrirtækjum og stofnunum þar sem starfa 25 starfsmenn eða fleiri að setja sér jafnréttisáætlun eða samþætta jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu. Lögin gera ráð fyrir að jafnréttisstarf í sveitarfélögum sé tvíþætt og eiga jafnréttisáætlanir því bæði að snúa að réttindum starfsfólks og þeirri þjónustu sem sveitarfélagið veitir.
Á námskeiðinu verður sérstaklega fjallað um aðferðafræði kynjasamþættingar og hvernig hún getur verið nothæf til að bæta þjónustu sveitarfélaga og stofnana þeirra. Kynnt eru grundvallaratriði kynjasamþættingar og dæmi tekin til að varpa ljósi á hvernig má stuðla auknum gæðum í þjónustu og öðrum starfsháttum með jafnrétti að leiðarljósi. Mat á stöðu jafnréttismála er mjög mikilvægt og því verður einnig fjallað um leiðir við jafnréttismat.
Þátttakendur á námskeiðinu vinna fjölbreytt verkefni sem snúa að staðalmyndum, áætlanagerð og kynjasamþættingu

Markmið:
Aukin gæði í stjórnsýslu til eflingar kynjajafnréttis og réttlátri dreifingu opinberra gæða
Hæfniviðmið

Að loknu námskeiði eiga þátttakendur að geta:
• beitt kynjafræðilegum hugtökum og þekkingu í stjórnun og við stefnumótun.
• framkvæmt jafnréttismat á fyrirhuguðum aðgerðum/framkvæmdum á vegum sveitarfélagsins.
• útbúið aðgerðaáætlun fyrir sína vinnustaði.
• undirbúið kynjasamþættingarverkefni á sínu sviði/stofnun/vinnustað.

Hvar og hvenær: þriðjudaginn 29.október. Kl 10:00-16:00 Farskólanum Faxatorgi.

Leiðbeinandi: Bergljót Þrastardóttir, sérfræðingiur frá Jafnréttisstofu

Önnur námskeið

 • Að auka seiglu og stjórna eigin líðan

 • Að þurrka og grafa kjöt

 • Betri nýting á folalda og hrossakjöti

 • Eldað án glútens – glútenlaust fæði

 • Heit- og kaldreyking á fiski, kjöti og villibráð

 • Hrápylsugerð

 • HSN - Fagenska fyrir heilbrigðisstarfsfólk

 • HSN - Grundvallaratriði alvarlegra geðrænna kvilla

 • HSN - Samskipti á vinnustöðum

 • HSN - Streitu-, tíma- og orkustjórnun

 • Íslenska 1 – Icelandic 1

 • Íslenska 2 – Icelandic 2

 • Íslenska 3 – Icelandic 3

 • Íslenska 4 – Icelandic 4

 • Konfektgerð

 • Listin að breyta hverju sem er

 • Matarsmiðja - Beint frá býli

 • Meðlæti með öllum mat

 • Mósaík námskeið - Fullorðinsfræðsla fatlaðra

 • Nám og þjálfun í almennum bóklegum greinum

 • Ostagerð

 • Pate- og kæfugerð

 • Skagafjörður - Konfektgerð

 • Skagafjörður - OneNote

 • Skagafjörður - Streitu-, tíma- og orkustjórnun

 • Skrifstofunám

 • Smíðanámskeið með Atla - Fullorðinsfræðsla fatlaðra

 • Söltun og reyking

 • Tölvuöryggi

 • Tölvuöryggi (í samstarfi við stéttarfélög)

 • Tækjaleikfimi - Þreksport - Fullorðinsfræðsla fatlaðra

 • Umhirða dráttavéla og annarra tækja til bæja og sveita

 • Úrbeining á folaldi

 • Verkefnastjórnun fyrstu skrefin

 • Viskínámskeið - „Keisarinn og kaupmennirnir“