Leikskólaliða- og stuðningsfulltrúabrú – 2023 – 2024

Haustönn hefst 19. ágúst 2023.

Nám í stuðningsfulltrúa- og leikskólaliðabrú er fyrir ófaglærða starfsmenn í leik, og grunnskólum. 

Námið er samtals 66 einingar, sem eru kenndar á fjórum önnum. Nemendur útskrifast sem leikskólaliðar og/eða stuðningsfulltrúar að námi loknu.

Innihald námsins er félags-, sál- og uppeldisgreinar sem og sérgreinar á sviði kennslufræði.

Forkröfur í námið eru að nemendur hafi náð 22ja ára aldri, hafi 3ja ára starfsreynslu við uppeldi og umönnun barna í leik- og grunnskólum og hafi lokið 230 kennslustunda (154 klst) starfstengdum námskeiðum.

Fyrirkomulag náms: Námið er byggt þannig að hver áfangi er kenndur í  fjórar til fimm vikur í senn. Hver áfangi hefst með 4 klst staðlotu og í kjölfarið fer námið fram á netinu í vendikennslu. Athugið að mikilvægt er að mæta í staðlotu svo að námið gangi vel fyrir sig. Allir fyrirlestar eru teknir upp fyrirfram og aðgengilegir námsmönnum í gegnum netið. Námsmenn hafa aðgengi að kennara í vinnustofum á miðvikudögum og/eða mánudögum milli kl. 17:00 -20:00 gegnum netið eða í Farskólanum. Í Farskólanum á Faxatorgi og í öðrum námsverum geta nemendur fengið aðstoð og leiðsögn í verkefnavinnu frá kennara. Þar fyrir utan er nemendum frjálst að nýta sér aðstöðuna í Farskólanum og hafa aðgengi að ráðgjöfum og verkefnastjórum í Farskólans.

Námsmat: Námsárangur er metinn með símati, þ.e. nemandi skilar inn verkefnum sem metin eru til einkunna og er einkunn gefin í tölustöfum. Hægt er að fá hluta áfanga metna í gegnum raunfærnimat og biðjum við þá sem þess óska að hafa sambandi við umsjónarmenn námsins Jóhann (johann@farskolinn.is) eða Helga (helgis@simey.is).

Raunfærnimat. Nokkra áfanga námsins má meta í svokölluðu raunfærnimati. Sú leið verður skoðuð með hverjum og einum umsækjanda. Til að taka þátt í raunfærnimati verða þátttakendur að vera orðnir 23 ára og að hafa þriggja ára staðfesta starfsreynslu.

Áfangar sem kenndir verða á haustönn 2023 eru (tekið af heimasíðu SÍMEY):

Fög kennd á haustönn 2023

 • Námstækni – Hefst 19. ágúst kl. 9:00 – 12:00. Vinnustofur á miðvikudögum kl. 17:00 – 20:00 frá 23. ágúst til 13. september.
 • Upplýsingatækni – Hefst 19. ágúst kl. 13:00-16:00. Vinnustofur á mánudögum kl. 17:00 – 20:00 frá 21. ágúst til 11. september.
 • Barnabókmenntir – Hefst 16. september kl. 10:00 – 14:00. Vinnustofur á miðvikudögum kl. 17:00 – 20:00 frá 20. september til 18. október.
 • Leikur sem náms- og þroskaleið – Hefst 21. október kl. 10:00 – 14:00. Vinnustofur á miðvikudögum kl. 17:00 – 20:00 frá 25. október til 22. nóvember.
 • Fatlanir – Hefst 25. nóvember kl. 10:00 – 14:00. Vinnustofur á miðvikudögum kl. 17:00 – 20:00 frá 29. nóvember til 20. desember.
 • Eftirtaldar námsgreinar voru kenndar á vorönn 2023.
  • Námstækni fyrir nýja nemendur. 
  • Uppeldisfræði 2. 
  • Þroskasálfræði 
  • Hegðun og atferlismótun.  
  • Skyndihjálp fyrir þá sem ekki hafa gilt skírteini. Nánari tímaseting kemur síðar.

Námsþættir brúarnámsins eru:  félags-, sál- og uppeldisgreinar sem og sérgreinar á sviði kennslufræði.

     Fatlanir 2A05

     Hegðun og atferlismótun 2A05

     Leikur sem náms- og þroskaleið 2A05

     Íslenskar barnabókmenntir 2C05

     Skapandi starf 1A05

     Samskipti og samstarf 1A05

     Þroskasálfræði 3A05

     Gagnrýnin hugsun og siðfræði 2A05

     Upplýsingatækni 1A05

     Skyndihjálp 2A01

     Uppeldisfræði 2A05 og 3A05.

     Þroski og hreyfing 2A05

     Kennslustofan og nemandinn 2A05