Leikskólaliða- og stuðningsfulltrúabrú – 2023 – 2024

Námið hófst 7. janúar 2023

Nám í stuðningsfulltrúa- og leikskólaliðabrú er fyrir ófaglærða starfsmenn í leik, og grunnskólum. 

Námið er samtals 66 einingar, sem eru kenndar á fjórum önnum. Nemendur útskrifast sem leikskólaliðar og/eða stuðningsfulltrúar að námi loknu.

Innihald námsins er félags-, sál- og uppeldisgreinar sem og sérgreinar á sviði kennslufræði.

Forkröfur í námið eru að nemendur hafi náð 22ja ára aldri, hafi 3ja ára starfsreynslu við uppeldi og umönnun barna í leik- og grunnskólum og hafi lokið 230 kennslustunda (154 klst) starfstengdum námskeiðum.

Fyrirkomulag náms: Námið er byggt þannig að hver áfangi er kenndur í  fjórar til fimm vikur í senn. Hver áfangi hefst með 4 klst staðlotu og í kjölfarið fer námið fram á netinu í vendikennslu. Athugið að mikilvægt er að mæta í staðlotu svo að námið gangi vel fyrir sig. Allir fyrirlestar eru teknir upp fyrirfram og aðgengilegir námsmönnum í gegnum netið. Námsmenn hafa aðgengi að kennara í vinnustofum á miðvikudögum og/eða mánudögum milli kl. 17:00 -20:00 gegnum netið eða í Farskólanum. Í Farskólanum á Faxatorgi og í öðrum námsverum geta nemendur fengið aðstoð og leiðsögn í verkefnavinnu frá kennara. Þar fyrir utan er nemendum frjálst að nýta sér aðstöðuna í Farskólanum og hafa aðgengi að ráðgjöfum og verkefnastjórum í Farskólans.

Námsmat: Námsárangur er metinn með símati, þ.e. nemandi skilar inn verkefnum sem metin eru til einkunna og er einkunn gefin í tölustöfum. Hægt er að fá hluta áfanga metna í gegnum raunfærnimat og biðjum við þá sem þess óska að hafa sambandi við umsónarmenn námsins Jóhann (johann@farskolinn.is) eða Helga (helgis@simey.is).

Raunfærnimat. Nokkra áfanga námsins má meta í svokölluðu raunfærnimati. Sú leið verður skoðuð með hverjum og einum umsækjanda. Til að taka þátt í raunfærnimati verða þátttakendur að vera orðnir 23 ára og að hafa þriggja ára staðfesta starfsreynslu.

Áfangar sem kenndir verða á vorönn 2023 eru (tekið af heimasíðu SÍMEY):

 • Fög kennd vorönn 2023
  • Námstækni fyrir nýja nemendur. Verður kennd í byrjun janúar eftir samkomulagi.
  • Uppeldisfræði 2. Hefst 7. janúar kl. 10:00 -14:00. Vinnustofur á miðvikudögum kl 17:00 – 20:00 frá 11. janúar –  8. febrúar  
  • Þroskasálfræði Hefst 11. febrúar kl 10 -14. Vinnustofur á miðvikudögum kl 17:00 – 20:00 frá 15. febrúar –  15. mars
  • Hegðun og atferlismótun. Hefst 18. mars kl. 10:00 – 14:00. Vinnustofur á miðvikudögum kl 17:00 – 20:00 frá 22. mars –  3. maí
  • Skyndihjálp fyrir þá sem ekki hafa gilt skírteini. Nánari tímaseting kemur síðar.

Námsþættir: Innihald námsins er félags-, sál- og uppeldisgreinar sem og sérgreinar á sviði kennslufræði.

     Fatlanir 2A05

     Hegðun og atferlismótun 2A05

     Leikur sem náms- og þroskaleið 2A05

     Íslenskar barnabókmenntir 2C05

     Skapandi starf 1A05

     Samskipti og samstarf 1A05

     Þroskasálfræði 3A05

     Gagnrýnin hugsun og siðfræði 2A05

     Upplýsingatækni 1A05

     Skyndihjálp 2A01

     Uppeldisfræði 2A05 og 3A05

     Þroski og hreyfing 2A05

     Kennslustofan og nemandinn 2A05