Nám og þjálfun í almennum bóklegum greinum

Hófst þú nám í framhaldsskóla en laukst ekki námi? Fórstu snemma út á vinnumarkaðinn? Hefur þú áhuga á að fara aftur í skóla? Ef þú svarar þessum spurningum játandi er námsleiðin ,,Nám og þjálfun í almennum bóklegum greinum“ klárlega fyrir þig. Í náminu er lögð áhersla á fjölbreyttar kennsluaðferðir, einstaklingsmiðað nám og að þátttakendur læri að læra.

Hvar og hvenær:  Námið hefst haustið 2020 ef næg þátttaka næst. Kennt tvö kvöld í viku. Námið verður kennt frá Sauðárkróki en kennt verður í gegnum SKYPE ef námsmenn koma víða að á Norðurlandi vestra.

Lýsing: „Nám og þjálfun í almennum bóklegum greinum“ er ætluð þeim sem eru að minnsta kosti 23 ára, eru starfandi á vinnumarkaði og hafa ekki lokið almennum bóklegum greinum.

Að loknu námi hefur námsmaður meðal annars:

  • færni til að nota námstækni sem hentar honum
  • aukið færni sína í að tjá sig og skilja á íslensku
  • aukið færni sína í að skilja og tjá sig á dönsku
  • aukið færni sína í að skilja og tjá sig á ensku
  • færni til að tjá sig fyrir framan hóp annarra námsmanna
  • aukið færni sína í að afla, vinna úr, varðveita og miðla upplýsingum og þekkingu með tölvu
  • aukið færni sína í talnareikningi, bókstafareikningi, í að leysa þrautir í röklegri framsetningu með stærðfræði
  • fær um að vinna verkefni sjálfstætt, skipulega og með með öðrum

Innihald námsins: Kenndir eru fyrstu áfangar á framhaldsskólastigi

Íslenska 1 (ÍSLE1HF05) 

Íslenska 2 (ÍSLE2MB05)  

Danska (DANS1AA05) 

Enska 1 (ENSK1UN05) 

Enska 2 (ENSK2OT05) 

Stærðfræði 1 (STÆR1IB05) 

Stærðfræði 2 (STÆR2AF05) 

Kennslufyrirkomulag: Lögð er áhersla á verkefnavinnu, verklegar æfingar í tíma og heima, hópavinnu, umræður og rökræður í stað hefðbundinna prófa. Kennt er samkvæmt námskrá Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Námið verður kennt frá Sauðárkróki en kennt verður í gegnum fjarkennslubúnað ef námsmenn koma víða að á Norðurlandi vestra. 

Leiðbeinendur: Ýmsir

Fjöldi: Gert er ráð fyrir 10-12 þátttakendum af öllu Norðurlandi vestra. Að lágmarki þarf 10 manns til að hefja námið.

Lengd: 200 klst. eða 300 kest. tvær annir.

Verð: 73.000 kr.
Stéttarfélög greiða allt að 75% af námskeiðskostnaði.

Námsmat: Gert er ráð fyrir 80% mætingu og virkri þátttöku námsmanna. Engin formleg próf eru tekin. Gert er ráð fyrir verkefnavinnu bæði í kennslustundum og heima.

Til athugunar: Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur samþykkt að meta megi námsleiðina til allt að 24 eininga við framhaldsskóla. Þetta námskeið er kennt í samvinnu við FNV. Nánari lýsingar á Námi og þjálfun í almennum bóklegum greinum má sjá á heimasíðu Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins.

Áhugasömum er bent á að hafa samband við Farskólann í síma 455 6010 eða á farskolinn@farskolinn.is