Stjórn Farskólans – miðstöðvar símenntunar á Norðurlandi vestra er kosin á aðalfundi samkvæmt skipulagsskrá. Fimm menn sitja í stjórn. Einn stjórnarmaður og einn til vara frá eftirtöldum aðilum: Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra, Hólaskóla-háskólanum á Hólum, fyrirtækjum/stofnunum, stéttarfélögum og sveitarfélögum sem aðild eiga að skólanum.

Stjórn Farskólans (aðalmenn) 2021 – 2023 skipa:

  • Erla Björk Örnólfsdóttir, fyrir hönd Hólaskóla – háskólans á Hólum.
  • Ingileif Oddsdóttir, fyrir hönd Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra.
  • Guðmundur Finnbogason frá Samstöðu, fyrir hönd stéttarfélaga.
  • Hjálmar Björn Guðmundsson, Blönduósbæ, fyrir hönd sveitarfélaga.
  • Hulda Jónsdóttir, frá FISK,  fyrir hönd fyrirtækja/stofnana.