Raunfærnimat verður sífellt mikilvægara til þess að kortleggja færni einstaklinga og auka möguleika þeirra til að bæta við sig í námi eða annarri uppbyggingu. Margir einstaklingar á vinnumarkaði hafa í gegnum áralanga reynslu byggt upp ákveðna og margskonar færni. Þeir hafa hins vegar ekki lokið formlegu námi. Þessir einstaklingar búa yfir raunfærni sem vert er að skoða og meta.

Raunfærni er samanlögð færni sem einstaklingur hefur náð með ýmsum hætti, svo sem í gegnum starfsreynslu, með starfsnámi, frístundanámi, skólanámi, félagsstörfum og fjölskyldulífi.

Raunfærnimatsferlið

  • Kynning á ferlinu
  • Viðtal við náms- og starfsráðgjafa
  • Ferlið hefst þegar kominn er hópur af einstaklingum sem uppfyllir inntökuskilyrði
  • Færniskráning (gerð færnimöppu og sjálfsmat)
  • Matssamtal þar sem matsaðili metur færnina með fjölbreyttum aðferðum
  • Nánari staðfesting ef þess er þörf
  • Viðurkenning og skráningar á metnum einingum inn í Innu

Sjá nánar bækling um raunfærnimat og myndband.

Ráðgjafi Farskólans, Sandra Hilmarsdóttir, gefur allar frekari upplýsingar meðal annars í síma 455-6160.